Pravila

1. nagrada

Maja Zoranović #1804

2. nagrada

Nikola Kovačević #1676

3. nagrada

Biljana Grkavac #1621

Specijalna nagrada

Milena Lazarević #1943