Pravila Preuzmi šemu

Pravila privatnosti


1. KO SMO MI?


Kompanija Metalac a.d. je javno akcionarsko društvo, sa sedištem u Gornjem Milanovcu, osnovana je 1959. godine. Danas Metalac a.d. po osnovu vlasništva u kapitalu ima 15 zavisnih društava sa kojima je povezan u Grupu: pet proizvodnih, šest trgovinskih na domaćem, četiri trgovinska društva u inostranstvu. U okviru Metalac grupe zaposleno je oko 2.000 ljudi.

Društvo Metalac a.d. je „rukovalac podataka” u smislu pozitivnih propisa koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.

Metalac a.d.
Kneza Aleksandra 212
32300 Gornji Milanovac
metalac@metalac.com
+38132404040
Predstavnik kompanije: Radmila Trifunović, v.d. generalnog direktora
www.metalac.com


2. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?


Metalac a.d. prikuplja sledeće podatke o ličnosti učesnika nagradnog konkursa “Zakuvaj svoj dizajn 2021.”:

 • • Ime i prezime
 • • Broj telefona
 • • Adresa stanovanja, grad i država
 • • Email adresa
 • • Nivo obrazovanja
 • • Kratka biografija

Metalac a.d. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • - Objavljivanje nagrađenih radova i učesnika
 • - Slanje nagrada osvojenih na Konkursu “Zakuvaj svoj dizajn 2021.” i za dalju promociju brenda;
 • - Izlaganje nagrađenih radova na sajmovima, prezentacijama i izložbama
 • - U promotivne i potencijalno komercijalne svrhe
 • - Zaključivanje Ugovora o prenošenju prava intelektualne svojine, sa nagrađenim učesnicima

Metalac a.d. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Metalac a.d. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


3. KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA UZIMANJE PODATAKA?


Metalac a.d. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak* (Saglasan/a sam sa pravilima konkursa)

Izvršenje ugovora

* Pristanak možete opozvati u svakom trenutku.


4. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA?


Pristup vašim podacima o ličnosti imaju:

Metalac a.d. – rukovalac i obrađivač

Metalac Posuđe – primalac

Metalac Trade – primalac

Metalac Digital – primalac

Marketing agencija Pioniri Communications – treća strana


5. KOLIKO DUGO SE ČUVAJU PODACI I KADA SE BRIŠU?


Podaci se čuvaju i brišu nakon 2 godine.


6. KOJA SU VAŠA PRAVA?


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Pravo na uvid u podatke koji se na vas odnose;

Pravo na prigovor, ispravku i dopunu, brisanje ili ograničenje obrade

Pravo na pritužbu Povereniku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Metalac a.d. na sledeće načine:

Kneza Aleksandra 212, 32300 Gornji Milanovac

metalac@metalac.com

+38132404040


Politika kolačića (Cookies)


U cilju unapređenja korisničkog iskustva, sajt www.metalackonkurs.rs koristi kolačiće (tzv. cookies) koji sadrže određenu količinu informacija i šalje ih Vašem računaru. Obuhvaćeni su Direktivom EU o privatnosti u elektronskim komunikacijama, a mi smo u obavezi da, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, obezbedimo Vaš pristanak pre njihovog slanja.


1. ŠTA SU KOLAČIĆI?


Kolačići su informacije koje kreira sajt kome ste pristupili i koji Vašem računaru šalju podatke kako bi se obezbedio pristup različitim funkcijama. Razlikuju se sesijski i nesesijski kolačići. Sesijski kolačići se privremeno čuvaju u memoriji računara, samo dok ste na sajtu i brišu se kada zatvorite internet pretraživač ili kada prođe određeni vremenski period, odnosno istekne sesija. Za razliku od sesijskih, nesesijski kolačići ostaju na računaru dok se ne obrišu.


2. KOJA JE SVRHA KOLAČIĆA?


Zadatak kolačića je da beleže ponašanje korisnika na sajtu i pomognu nam da pratimo Vaše aktivnosti prilikom posete. Da bismo poboljšali Vaše iskustvo na našem sajtu, koristimo informacije o Vašoj interakciji sa našim sadržajem koje dobijamo upotrebom kolačića.


3. U KOJE SVRHE MI KORISTIMO KOLAČIĆE?


Koristimo kolačiće za analitiku i praćenje performansi sajta, a sve u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Zabeležene podatke pratimo preko Google Analytics alata https://support.google.com/ analytics/answer/6004245?hl=en. Ni u jednom trenutku ne možemo otkriti identitet posetioca sajta, već samo koristimo podatke o aktivnosti na sajtu, radi unapređenja. Kolačiće takođe koristimo i za preciznije targetiranje ciljne publike, jer su povezani sa funkcijom piksela na društvenoj mreži Facebook.


4. PRIHVATANJE KOLAČIĆA


Prilikom prvog dolaska na sajt, birate da li prihvatate da koristite kolačiće. U slučaju prihvatanja kolačića, Vaš internet pretraživač pamti informacije koje ste uneli i sledećim pristupanjem na sajt, nećete morati ponovo da ih unosite.


5. KAKO SE BRIŠU KOLAČIĆI?


U podešavanjima Vašeg internet pretraživača klikom na “Pomoć” (eng: Help) možete pristupiti svim postavkama kolačića i promeniti ih. S obzirom da većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, moraćete aktivno da ih obrišete ili blokirate, ukoliko ne želite da se koriste. Za pretraživače na mobilnom telefonu i uputstvo za brisanje kolačića, konsultujte priručnik za Vaš telefon. I u slučaju da blokirate upotrebu kolačića, moći ćete da pristupate našem sajtu, ali neke od funkcija neće pravilno biti upotrebljene.


Ako želite da vidite koje informacije kolačići prikupljaju o vama, kliknite ovde.


Da se onemoguće ili obrišu informacije koje smo preko kolačića sakupila o vama, kliknite ovde.